மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலய மாணவர்களுக்கு முதலுதவிப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் – கல்விப் பணிப்பாளர்

காத்தான்குடி.இன்போ

DSC01472-ஏறாவூர் அபூ பயாஸ்-

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பரீட்சைப் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் இலங்கையில்  முதனிலை வகிக்கும் மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலய மாணவர்களுக்கு முதலுதவிப் பயிற்சிகளும் ஏனைய புறக்கிருத்திய பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கல்விப் பணிப்பாளர் ஏ.எம். அஹமட்லெப்பை வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

சென்.ஜோன்ஸ் அம்பியூலன்ஸ் சங்கத்தினர் மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலயத்திற்கு விஜயம் செய்தபோது கல்விப் பணிப்பாளரால் இந்த வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.

View original post 128 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s